Vasario 16-oji Simno gimnazijoje 2017 m.

Vasario 16 dieną Simno gimnazijos mokiniai paminėjo dalyvaudami integruotuoje istorijos, lietuvių kalbos ir muzikos pamokoje „Tu mažutė, tu telpi visa „Į Čiurlionio karalių delnus…“ Pamoką pradėjome sugiedodami valstybinį himną. Pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė prisiminė Lietuvos istoriją nuo seniausių amžių iki šių dienų, palinkėjo mokiniams mylėti savo tėvynę, gerbti ją ir garsinti

savo darbais. Skaitėme mokinių mintis tema: „Ką mums reiškia Vasario 16-oji“.

Muzikos mokytojos Giedrės Petkevičienės vadovaujamas jaunučių choras dainavo apie Lietuvą, II ag klasės mokinė Kamilė Venskūnaitė grojo kanklėmis, maironiečių organizacijos narės deklamavo eiles apie Vasario 16-ąją, tėvynę, Lietuvą, jas ruošė mokytoja Laima Žemaitienė. Mokiniai galėjo stebėti ir grožėtis fone demonstruojamomis pateiktimis su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslais, gražiais vaizdais apie Lietuvą.

Džiugu, kad kitais metais minėsime jau 100-ąsias Nepriklausomybės metines, todėl mes, mokiniai, joms galime skirti visus gerus darbus, rezultatus ir renginius.

IIbg klasės mokinė Ieva Rogočiūtė