Viktorina „Ta įdomioji lietuvių kalba“ gimnazijoje

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes neformaliam lietuvių kalbos mokymui, 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais.

Šia proga Simno gimnazijos 5–7 klasių mokiniai priėmė lietuvių kalbos mokytojos iššūkį ir susirinko į viktoriną „Ta įdomioji lietuvių kalba“. Sudarę komandas iš geriausių atstovų, mokiniai sprendė įvairias užduotis: „atpažino“ kūrinių autorius ir veikėjus, nustatė, kurie žodžiai žodyne eina pirmiau, „taisė“ žargonus, garsažodžiais „kvietė“ gyvūnus ir paukščius, rašė palyginimus, sprendė galvosūkius ir kryžiažodžius.

Savo komandų draugams galėjo padėti ir sirgaliai, kurie taip pat turėjo užduotį: reikėjo atsakyti į įvairius klausimus apie spaudos draudimą, pirmąją knygą ir kt. Kadangi visiems reikėjo pasukti galveles, mokiniai nė nepajuto, kada prabėgo užduotims atlikti skirtas laikas. Atidavę atsakymų lapus, mokiniai su mokytoja aptarė, kaip sekėsi atlikti užduotis, aiškinosi atsakymus į klausimus. Suskaičiavus taškus paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi 6 a klasės komandai.

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Aldona Baležentienė