Simno gimnazijos mokiniai Dzūkijos regiono varžytuvėse „Atverk tautos lobynų gelmes“

Gegužės 9 dieną Alytaus r. Simno gimnazijos 5–I ag klasių mokiniai dalyvavo etnokultūros projekto „Mūsų lobynai“ Dzūkijos regiono varžytuvėse „Atverk tautos lobynų gelmes“. Mokiniams pasiruošti padėjo direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui Danguolė Grėbliūnienė, choreografijos mokytoja Zita Belickienė ir muzikos mokytoja Giedrė Petkevičienė. Projekto įgyvendinimas vyko Druskininkų sav., Leipalingio laisvalaikio centre, kur dalyviai atliko keturias varžytuvių dalis: komandų, tautinio kostiumo, tautosakos (šokio) ir kulinarinio paveldo pristatymus.

Varžytuves stebėjo ir vertino garbinga komisija: Gražina Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto etnologė), dr. Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams), Stanislovas Kavaliauskas (Vilniaus etninės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas) ir Nijolė Marcinkevičienė (LNKC Etninės kultūros skyriaus Papročių ir apeigų poskyrio vadovė).

Džiaugiamės, kad šiame Dzūkijos varžytuvių konkurse mūsų gimnazijos komanda laimėjo III vietą, kad mokiniai puoselėja ir saugo tarmę, gilina jau turimas etninės kultūros žinias, o talentingiausi iš jų jau geba kūrybiškai perteikti savo mintis, požiūrį į gimtojo krašto praeitį.

Muzikos mokytoja Giedrė Petkevičienė