Simno gimnazijos mokiniai XVIII berniukų chorų festivalyje – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Pasvalyje

Gegužės 20 d. Simno gimnazijos berniukų kolektyvas dalyvavo XVIII berniukų chorų respublikiniame festivalyje  – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“  Pasvalyje.

Šis festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ – tęstinis projektas, nuo 2000 m. kasmet rengiamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tai vienintelis tokio masto gilias tradicijas turintis respublikinis renginys, jungiantis visos šalies berniukų chorus. Šį kartą šis judėjimas integruotas į II Šiaurės Lietuvos chorų festivalį. Jaunučių berniukų chorai dainavo ne tik savo atskirą repertuarą, bet ir įsiliejo į suaugusių chorų skambesį

Projektu norima atkreipti visuomenės dėmesį į berniukų meninį užimtumą, puoselėti chorinio dainavimo tradicijas, inicijuoti naujų berniukų chorų kūrimąsi, atkreipti visuomenės dėmesį į berniukų užimtumą ir tikslinį lavinimą, kaip į vieną iš veiksmingiausių prevencinių formų.

Esame dėkingi, gimnazijos direktoriui E. Jakubavičiui už suteiktą galimybę dalyvauti puikiame, prasmingame renginyje.

Muzikuojantis vaikas – pati gražiausia vaikiška saviraiškos forma. O ypač dainuojantis vaikas. O dar berniukas. Ši saviraiška  – pati natūraliausia, pati nuoširdžiausia meninė bendravimo forma (prof. Vytautas Miškinis).

.

Muzikos mokytoja Giedrė Petkevičienė