Nijolės Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo istorija“ pristatymas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Laimos Žemaitienės kvietimu  gimnazijoje lankėsi atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, kuris pristatė Nijolės Gaškaitės knygą „Pasipriešinimo istorija“.

Pristatydama svečią, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Grėbliūnienė trumpai apžvelgė pokario partizanų kovas – vieną tragiškiausių ir herojiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. 1944-1953 metais keli šimtai tūkstančių žmonių buvo suimti ar ištremti iš Lietuvos, keliasdešimt tūkstančių žuvo kovodami, visuomenei prievarta buvo brukama neapykanta grindžiama svetima ideologija, niekinamos ir stumiamos iš viešojo gyvenimo tradicinės tautinės ir religinės vertybės. O šios knygos paskirtis – atskleisti laisvo žmogaus, nebijančio mirti ginant savo orumą, dvasinio pasaulio grožį.

Gimnazijos maironiečiai ir jaunieji šauliai skaitė atsiminimus iš partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio. Svečio pateikti šūkiai: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ ir „Mes savo Tėvynės neapleisim“ ragino susirinkusius įsitraukti į diskusiją. Tai buvo puiki pilietinė pamoka ne tik jaunimui, bet ir vyresniosios kartos atstovams.

Dėkojame p. Arūnui Dudavičiui, savo laiką aukojančiam supažindinimui su  Lietuvos istorija ir žmonėmis.

Vyresn. bibliotekininkė Lina Daniulevičienė