Pilietiškumo pamokos

Kovo 19 d. į Simno gimnaziją buvo atvykęs Krašto Apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo departamento vyr. specialistas R. Jašinskas, kuris II ab gimnazijos klasėms vedė pamoką apie pilietinį pasipriešinimą. Gimnazistai ne tik plačiau aptarė sąvokas: „pilietis“, „patriotas“, „nacionalistas“, bet ir aiškinosi, kokios piliečio teisės ir pareigos, kokią visuomenę laikome pilietine. Diskutavo, kaip mes galėtume ginti Tėvynę ne tik ginklu, kaip supranta kolaboraciją. Gimnazistai aktyviai reiškė savo nuomones, todėl už teisingus atsakymus gavo „atminimo dovanėles“.

istorijos mokytojas metodininkas Darius Navalinskas