Prasidėjo projekto „Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“ įgyvendinimas

Alytaus rajono savivaldybės administracija 2018 m. kovo 27 d. su viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projektą įgyvendina keturi partneriai: Alytaus rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas), Alytaus r. Simno gimnazija (projekto partneris), Alytaus r. Butrimonių gimnazija (projekto partneris), Alytaus r. Miroslavo gimnazija (projekto partneris).

Projekto metu bus modernizuoti Alytaus r. Simno, Butrimonių ir Miroslavo gimnazijų ikimokykliniai skyriai, sukurta 60 naujų vietų, įsigyti būtini baldai ir edukacinės priemonės.
Įgyvendinus projektą, bus atnaujintos 6 ugdymo įstaigų grupės, iš kurių 3 grupės kuriamos naujai (po vieną grupę kiekvienoje iš planuojamų atnaujinti įstaigų), sutvarkyta lauko teritorija.
Projektu siekiama padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei pagerinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybę Alytaus rajone. Modernizavus grupes padidės vietų skaičius ugdymo įstaigose bei vaikams bus sukurtos kokybiškos ugdymo paslaugos.

Bendra projekto vertė  597 456,88 Eur, iš jų: 494 007 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 43 588 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir 59 861,88 Eur – iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2020-03-31.