„SUPasi vasara 2018“ Simno gimnazijoje

Prieš devynis metus užgimusi Alytaus rajono mokyklų švietimo pagalbos specialistų idėja burti specialiuosius pedagogus į tęstinį projektą išsivystė į kasmetinį nepakartojamą, emocingą, kūrybingą renginį. Nuo 2009 metų specialistai ir jų ugdytiniai po „SUPasi vasara“ vėliava renkasi į vis skirtingos tematikos praktinius seminarus, kurių tikslas – padėti pedagogams ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių komunikacines, kūrybines, socialines kompetencijas įvairių veiklų metu, skleisti pagalbos mokiniui specialistų gerąją patirtį. Alytaus rajono mokyklų komandos aplankė Simno specialiąją mokyklą, Butrimonių, Daugų, Miroslavo gimnazijas, Alytaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, Kraštotyros muziejų. 2018 m. gegužės 15 d. Simno gimnazijoje vyko devintasis projekto renginys – „Žvaigždžių stovykla“.

Praktinio seminaro idėja – XXI a. „herojų“ (t.y. ugdytinių) esminių įgūdžių ugdymo svarba sėkmingai vaiko raidai ir socializacijai. Svarbu suprasti SUP turinčių mokinių ugdymo(si), saviraiškos poreikius ir tenkinti juos parenkant tinkamą ugdymo(si) proceso aplinką, turinį, lavinantį kūrybines galias, empatiją, skatinantį mokinių savianalizę. Į Simno gimnaziją šiais metais sugužėjo gausus bičiulių būrys iš Simno specialiosios mokyklos, Daugų V. Mirono gimnazijos, Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Butrimonių, Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus, Miroslavo, Pivašiūnų gimnazijų, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos.

Tik gerai jausdamasis ir aktyviai veikdamas žmogus geba įsiminti informaciją ir lengvai ją atgaminti. Emocinio intelekto lavinimo, fizinių veiklų metu vaikai buvo skatinami tinkamai išgyventi sėkmę ir nesėkmę, pažinti save ir kitus, ieškoti tinkamų iššūkių sprendimo būdų. Kiekvienas dalyvis gavo po emblemą su žvaigždės vardu, kuris, organizatorių sumanymu, turėjo suteikti pasitikėjimą, sužadinti smalsumą. Žinia, ne vienas, grįžęs namo pasidomėjo, kuriame žvaigždyne spindi jo įstabusis dangaus šviesulys. Šventišką nuotaiką pagyvino Simno gimnazijos pradinių klasių mokinių šokių pasirodymai, įsukę į ritmikos verpetą visus svečius.

Specialieji pedagogai turėjo puikią progą pasidalinti gerąja ugdomąja patirtimi, aptarti ir įvertinti nuveiktus projekto darbus, pasiektus rezultatus, apsvarstyti naujus sumanymus artėjančiam „SUPais vasara“ dešimtmečiui 2019 metais. Darnus Alytaus rajono mokyklų specialistų kolektyvas dėkoja mokyklų vadovams, sudarantiems galimybes kasmet susitikti analogų respublikoje neturinčiame renginyje, puoselėjančiame bendruomeniškumą, vieningumą, geranoriškumą, toleranciją.

Nuoširdi organizatorių padėka organizuojant ir vykdant renginį Simno gimnazijos administracijai, mokytojoms Danutei Gudaitienei ir Almai Kyguolienei, socialinei pedagogei Žanetai Bagdžiūnienei, „Kretingos maistas“ atstovams už gardžią kareivišką košę.

Parengė Simno gimnazijos logopedė Renata Danevičienė