Birželio 14-oji Simno gimnazijoje

Kadangi birželio 14-oji minima kaip Gedulo ir vilties diena, Simno gimnazijos maironiečiai, vadovaujami mokytojos Laimos Žemaitienės, pamokų pradžioje organizavo paminėjimą: mokiniai tylos minute pagerbė tremtinius, nesugrįžusius į savo Tėvynę, mokytoja trumpai priminė jų kančios istoriją, maironiečiai skaitė poetų B. Brazdžionio ir A. Miškinio eilėraščius. Grupelė maironiečių paminklą „Motina, laukianti savo vaikų“, esantį miestelio centre ir  skirtą išblaškytų vaikų, partizanų, žuvusių ir ištremtų Simno gyventojų atminimui, apjuosė trispalve juostele, padėjo gėlių ir uždegė žvakeles.

Paskui 5–8 klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Mano klasė gali“. Kiekviena klasė buvo pasidariusi emblemą, paruošusi prisistatymą, o paskui turėjo atlikti įvairias užduotis: spręsti kryžiažodžius, iš žodžių sudėti patarles, atlikti logines užduotis ir dalyvauti sportinėse estafetėse.

Pralaimėjusių nebuvo, nes kiekviena klasė gavo dovanėles – stalo žaidimų komplektus. Už dovanas dėkojame gimnazijos informatikos mokytojai Virginijai Guževičienei

     Danutė    Gudaitienė                    7 a klasės auklėtoja