Lietuvos šimtmečiui – šimtas užduočių

Lapkričio 26–30 dienomis Simno gimnazijoje realinių mokslų metodinės grupės mokytojai organizavo savo dalykų savaitę, kai pamokų medžiagą mokiniams pristatė netradiciškai.

Realinių mokslų savaitę pradėjo chemijos dalyko mokytoja: 8–IIg klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Chemija ir mes“, kur visus nustebino 8 kl. mokiniai, nuo lyderių „atsilikę“ vos vienu tašku, nors šį dalyką mokosi tik pirmi metai.

Antradienį vyko I–II g klasių fizikų popietėje „Sužinok ir išbandyk“. Mokiniai praktinių, meninių ir kūrybinių veiklų metu ne tik pagilino fizikos žinias, bet ir smagiai praleido laiką bendraudami su draugais, „mokslų daktare“ ir „laborantu“ Varžteliu Niutonu.

Trečiadienį 7 klasės mokiniai netradicinę biologijos pamoką „leido“ Metelių regioniniame parke. Čia jie stebėjo paukščių migraciją Metelio ir Dusios ežeruose ir per monoklį suskaičiavo šimtą paukščių – priėmė mokytojos iššūkį.

„Matematika – tai menas, o menas – tai matematika.“ – yra pasakęs Mark Bedworth. Todėl ketvirtadienį III–IV g klasių mokiniai kūrė įvairias užduotis su skaičiumi 100. 5–8 kl. mokiniai dėliojo mozaikas iš 100 langelių, o tie, kurie norėjo, sprendė „Sudoku“ kryžiažodžius.

II g kl. mokiniai dalyvavo teksto maketavimo konkurse „Alytaus rajono miesteliai“. Ar jų tikrai yra 100? Pasidomėkite!

Savaitės rezultatus visi norintys galės rasti gražiame stende gimnazijos fojė.

Dėkoju mokytojoms A. Raulonienei, D. Kavaliauskienei, D. Česynienei, L. Žilionienei, A. Tamulynienei ir I. Tarasevičienei už kūrybiškas ir įdomias užduotis, paruoštas populiarinant savo dėstomą dalyką.

Realinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Rima Pavolienė