Rytmetys ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Suk, suk ratelį“

Paskutinį lapkričio penktadienį į Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių rinkosi „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių tėveliai – vyko tautinis rytmetys „Suk, suk ratelį!“, skirtas Advento pradžiai.

Visi žinome, kad senovės tradicijos padeda nepamiršti tautos šaknų, žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, dainuodami lietuviškas dainas, taikydami pašmaikštavimus, pajuokavimus, patarles, priežodžius, mįsles, stebėdami gamtą realiame gyvenime mes išlaikome tautos paveldą. Etninė kultūra lavina vaiko vaizduotę, padeda formuotis tautinei savimonei, ugdo bendrąsias kompetencijas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Ūselienė bei meninio ugdymo pedagogės A. Mocevičienės išugdyti vaikučiai dainavo, šoko, šmaikštavo, bet labiausiai džiaugėsi žaisdami liaudies žaidimus. Tėveliai neatsistebėjo vaikų susitelkimu, parodytais gebėjimais bei pedagogių sukurta nuotaikinga programa.

Renginys suvienijo įstaigos bendruomenę, sukvietė ugdytinius ir tėvelius bendrai etnokultūrinei veiklai, stiprino šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką, perimant etninės kultūros tradicijas.

 

„Pelėdžiukų“ gr. ugdytinių tėveliai