Advento popietė „Žingsniai į šv. Kalėdas“

Gruodžio 21 dieną Simno gimnazijos mokytojai ir 5–8 klasių mokiniai sugužėjo į gražiai papuoštą aktų salę dalyvauti popietėje „Žingsniai į šv. Kalėdas“. Šiltus ir prasmingus sveikinimo žodžius, susijusius su artėjančiomis  šv. Kalėdomis, pasakė Simno parapijos klebonas R. Žukauskas.    Renginyje dalyvavę mokiniai kalbėjo apie mūsų gyvenimo žingsnius ir „šukes“, kaip jas galima „suklijuoti“, pataisyti. Skambėjo daug kalėdinių giesmių, kurias atliko mokinių choras, vadovaujamas mokytojos G. Petkevičienės. Popietėje mokiniai inscenizavo ištrauką iš Šv. Rašto apie Jėzaus gimimą. Renginį baigėme bendra kalėdine giesme, po kurios visi, kupini gerų emocijų, išskubėjome į namus.

 

tikybos mokytoja D. Seniūnienė ir

etikos mokytojas A. Tamulynienė