Sukame metų ratą

Vasario 11–14 dienomis Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai ir ugdytiniai organizavo tautinę savaitę „Metų ratu“, kurios tikslas – skatinti domėjimąsi lietuvių švenčių tradicijomis, papročiais. Per lietuvišką dainą, šokį siekėme sustiprinti vaiko ryšį su lietuvių tautos kultūra.

Belaukdami Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – ugdytinius supažindinome su tautinėmis vertybėmis: atsakomybe, pagarba, humaniškumu, geranoriškumu. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti mokėmės dainų, eilėraščių, ratelių, piešėme, aplikavome, o apibendrindami veiklą surengėme darbelių parodėlę. Vasario 14 dieną organizavome rytmetį „Mano gimtinė – Lietuva“: dalyviai dainavo patriotines dainas, šoko tautinį šokį, deklamavo eiles, skirtas tėvynei Lietuvai.

Auklėtoja D. Pikūnienė