Etnokultūros diena gimnazijoje

Etninė kultūra ugdo mokėjimo mokytis, asmeninę, socialinę, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo kompetencijas, formuoja tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, tautinę ir pilietinę savimonę. Siekiant puoselėti mokinių tautinį identitetą, ugdyti asmenybę, turinčią brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, balandžio 19 dieną Alytaus rajono Simno gimnazijoje vyko etnokultūros diena.

Antros pamokos metu klasėse vyko kūrybinis darbas „Velykinių kiaušinių gamyba“ – mokiniai įvairiomis technikomis margino kiaušinius, o paskui jais papuošė šakas – formavo Velykų medį. Trečios pamokos metu vyko dėlionės gaminimas: mokiniai iškirptas detales dekoravo pavasario atspalviais, tautiškais elementais, raštais, palinkėjimais Lietuvai. Kitą pamoką vyko tautinių juostų „Pynimas – piešimas“. Pabaigę kūrybines veiklas, mokiniai rinkosi į aktų salę, kur vyko baigiamoji renginio dalis –namuose atliktų darbų pristatymas: žaidėme velykinius žaidimus, dainavome lalavimo dainą, šokome šokius, sužinojome apie burtus bei valgius.

Šventos Velykos kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir prasmingai gyventi, pajusti džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime, kad patirtume mums suteiktą pilnatvę.

                                                                                                               Mokinių taryba