Mokėsi taktikos veiksmų

Balandžio 17 dieną į šaulių būrelio užsiėmimą Simno gimnazijoje atvyko KASP Dainavos Apygardos 1-osios rinktinės 103-ios kuopos karys savanoris – seržantas Eugenijus Tumasonis. Užsiėmimo tema – ,,Judėjimas mūšio lauke“. Jaunieji šauliai mokėsi, kaip atlikti skyriaus sudėtyje manevrą, judėjimą „judu-dengiu“ bei nusivyniojimą vikšru, žiedinės ir laikinos gynybos užsiėmimą. Instruktoriaus suteiktas žinias jaunieji šauliai panaudos vasarą vyksiančiuose pakopų ugdymo kursuose.

        Danutė Gudaitienė

   jaunųjų šaulių būrelio vadovė