Erasmus+ projekto susitikimas Nyderlanduose

           Simno gimnazijos mokiniai: Aistė Buinickaitė, Ada Taresevičiūtė, Miglė Zailskaitė ir Arnas Ručys, lydimi mokytojų Vitos Jatkauskienės, Rasos Ručienės ir Irenos Tarasevičienės, dalyvavo trečiajame Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ susitikime, kuris vyko Nyderlandų miesto Rurmondo BC Broukhin mokykloje. Susitikimo metu aptarėme projekto veiklų rezultatus, numatėme tobulintinas sritis. Mokiniai dalyvavo pamokose apie klimato kaitą, pasaulinį atšilimą, Nyderlandų sostinę Amsterdamą. Gimnazistės Miglė ir Ada vaidino inscenizacijoje „Vanduo visų“.

          Nyderlandai yra šalis, iš kurios galima daug ko pasimokyti apie klimato kaitos poveikio gamtai mažinimą: naudojimąsi dviračiais vietoj automobilių, šiukšlių rūšiavimą, plastikinių maišelių ribojimą buityje, atsinaujinančius energijos šaltinius – saulės kolektorius, vandens išteklių taupymą ir valymą. Susitikimo metu sužinojome, kaip reguliuojamas vandens lygis Rurmonde, lankėmės vandens nuotekų valymo įmonėje, keliavome į Delta parką, kur išgirdome apie potvynių įtaką ir pasekmes Nyderlandų valstybės gamtai, apie užtvankų naudą ir kt.

Gyvendami šeimose, lankydamiesi mokykloje ir dalyvaudami edukacinėse išvykose Rurmonde, Amsterdame, dalyviai plačiau susipažino su Nyderlandų kultūra, žmonių gyvenimo būdu. Šilti santykiai tarp dalyvių skatino bendrauti, tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Mokiniai pastebėjo, kad, apsilankę šioje šalyje, grįžę namo jie norėtų keisti gyvenimo įpročius.

Projekto koordinatorė Rasa Ručienė