Ikimokyklinukų ir logopedės vykdytas projektas „Žaidimai moko“ baigėsi

Š. m. gegužės 15 d. baigėsi ikimokyklinukų ir logopedės vykdytas projektas „Žaidimai moko“. Jo autorius – Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba. Projektas skirtas lavinti vaikų regimąjį, girdimąjį suvokimą, įtvirtinti erdvinių santykių, laiko, dydžio, formos sąvokas, plėsti žodyną, lavinti problemų sprendimo, konstrukcinius gebėjimus.

Temos, kurias vaikai įsisavino greitai ir lengvai:

 • Aukštai/aukštyn, žemai/žemyn, ilgas, trumpas, didžiausias, mažiausias, vienodi; pirmyn – atgal;
 • Vardo pirmoji raidė, visos vardo raidės (tik stipresnieji priešmokyklinukai tai atliko gerai).
 • Vardo kopijavimas (silpniausiai sekėsi žemesnius pasiekimus turintiems penkiamečiams).
 • Figūros: skritulys (apvalus), keturkampis (kvadratas ir stačiakampis), trikampis;
 • Kiekiniai ir kelintiniai skaitvardžiai, daiktų sekos pagal kiekį, algoritmą;
 • Taisyklingai atliko užduotis ir kalboje vartojo prielinksnius UŽ, ANT, Į, PO;
 • Skyrė prieveiksmius: greitai, lėtai tyliai, garsiai, arti, toli;
 • Aukštesnių, vidutinių gebėjimų vaikai (ir penkiamečiai) greičiau įsisavino paros dalis, jų seką. Tiesa, darbelius vaikai pagal savo patirtį suskirstė taip, kaip elgiamasi jų šeimoje.
 • Gabesni vaikai gerai žino metų laikus bei jiems būdingus požymius;
 • Susidomėję vaikai atliko aplikacijos, konstravimo užduotis, judriuosius žaidimus.

Temos, kurioms įsisavinti reikalingas nuolatinis kartojimas:

 • Nuolat kartojom savaitės dienų, paros dalių, metų laikų pavadinimus ir nuoseklumą;
 • Sąvokas ,,didesnis“,  ,,mažesnis“, „ilgesnis“, „trumpesnis“, viršuje, „apačioje“, „kairėje, „dešinėje“, „virš“, „tarp“, „šalia“, „prieš“ vaikams reikės daugiau pasimokyti.
 • Projektų dalyvių atliktas testas parodė, kad vaikams reikalingos papildomos kopijavimo, skaičiavimo, lyginimo užduotys.

Projekto veiklos leido stebėti, suprasti, kaip vaikai susivokia erdvėje, laike, kokią patirtį jie turi, kokių žinių ir gebėjimų jiems trūksta atliekant regimąją, girdimąją analizę, akies-rankos koordinacijos užduotis. Atsiskleidė vaikų išradingumas, savotiškas požiūris į problemos sprendimą.

Labai reikalingi projektai, lavinantys mokinių regimąjį suvokimą, skatina stebėti, ieškoti, lyginti, kopijuoti, eksperimentuoti su linijomis, figūromis, skaičiais. Ikimokyklinio amžiaus vaikams pakankamai sunku įsisavinti laiko, erdvinių santykių sąvokas, lyginti daugiau, negu du daiktus, ieškoti ar sudaryti algoritmus.

Programos pabaigoje visi dalyviai savo draugams ir jų mokytojoms surengė veiklų pristatymą, aptarėme testukų rezultatus su kiekvienu mokiniu individualiai.

Logopedė Renata Danevičienė