Projektui „SUPasi vasara“ – dešimt metų

Birželio 3 dieną Pivašiūnų gimnazijoje vyko Alytaus rajono mokyklų Švietimo pagalbos specialistų ir mokinių tęstinio projekto „SUPasi vasara“ dešimtasis renginys „Mano profesija“, kuriame dalyvavo ir Simno gimnazijos 2–4 klasių mokiniai, vadovaujami logopedės Renatos Danevičienės.

Jau dešimtą kartą rajono mokyklų mokinių ir mokytojų komandos draugiškai susiburia po projekto vėliava – šių metų renginys buvo skirtas profesijų pasauliui. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai su pedagogėmis savo mokyklose rengdamiesi susitikimui diskutavo apie šiandien reikalingiausias, kiekvieno pomėgiams mieliausias, tėvelių pasirinktas profesijas. Buvo aptariamos būtinos žmogiškosios ir profesinės savybės, visuomeninė ir asmeninė profesinio išsilavinimo nauda. Vaikai rengė komandų prisistatymus pasirinkta profesine tema, gamino atributiką, tobulino viešojo kalbėjimo, kūrybiškumo įgūdžius. Komandos iš Daugų V. Mirono, Pivašiūnų, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus, Miroslavo, Butrimonių ir Simno gimnazijų šauniai pasiruošė šventei:  susipažinome su trenerių, virėjų, lakūnų-konstruktorių, meteorologų, žurnalistų-fotografų profesijomis.

Renginio organizatorė, Pivašiūnų gimnazijos logopedė-socialinė pedagogė G. Aranauskienė, visus dalyvius pakvietė apsilankyti Alytaus r. ūkininko A. Žemaičio gėlininkystės ūkyje, kur viena darbuotoja mielai papasakojo ūkio kūrimo, verslo vystymo istoriją, aprodė įspūdingus gėlių šiltnamius. Visi gėrėjosi įvairiaspalve žiedų jūra, domėjosi augalų pavadinimais, apželdinimo galimybėmis, mielai pozavo nuotraukoms, patys fotografavo gražiausius vaizdus, kad grįžę parodytų artimiesiems.

Dėkojame Alytaus r. savivaldybės Viešosios bibliotekos Pivašiūnų filialo vyr. bibliotekininkei M. Burneikienei už turiningą užsiėmimą apie knygų pasaulį: vaikai diskutavo apie skaitymo naudą, dalijosi perskaitytų istorijų įspūdžiais, kalbėjo apie pagarbą knygai, piešė mėgstamos pasakos iliustracijas. Pedagogai aptarė Švietimo pagalbos teikimo naujoves, nuveiktus per projekto dešimtmetį darbus, vertino jo veiklų naudą mokinių ir mokytojų bendravimo, savęs pažinimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, komunikavimo gebėjimų lavinimui.

Tikimės, kad šis susitikimas nebuvo paskutinis, kad jis įkvėps generuoti naujas draugystės, geranoriškumo, tolerancijos puoselėjimo idėjas. Dėkojame organizatoriams už puikią šventę.

                                                                           Renata Danevičienė