Integruota geografijos, biologijos ir chemijos dalykų pamoka

Birželio 13 dieną Simno gimnazijos III ag klasės mokiniai dalyvavo integruotoje- tiriamojoje geografijos, biologijos ir chemijos pamokoje „Spernios upės ekosistemos tyrimas“. Gimnazistų veiklą sudarė: lauko tiriamieji darbai, laboratoriniai darbai ir surinktų duomenų analizė bei išvadų pristatymas. Dviejuose parinktuose Spernios upelio „taškuose“ mokiniai turėjo surinkti duomenis vandens debitui apskaičiuoti, tyrinėjo ir fiksavo rūšinę augalų įvairovę. Paėmę vandens mėginių cheminiams tyrimams, laboratorijoje vykdė surinktų duomenų apdorojimą: tyrė vandens kokybę, o paskui pristatė išvadas ir apibendrinimus.

                                                                 Geografijos mokytojas

Gediminas Kanapickas