Netradicinė pilietiškumo pamoka Simno gimnazijoje

Rugsėjo 24 dieną  Simno gimnazijoje vyko netradicinė pilietiškumo pamoka-protų mūšis tema: „Ką žinau apie Partizaninį judėjimą Lietuvoje ir Lietuvos šaulių sąjungą“. Renginyje dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos dimisijos kapitonas Adolfas Barysas, kuris I ir II ag klasių mokiniams trumpai papasakojo apie rezistencinę kovą Lietuvoje, kariuomenės kūrimą. Paskui gimnazistai sudarė tris komandas po 4 dalyvius ir turėjo atlikti 3 etapų užduotis. Pirmo etapo užduotys buvo apie kariuomenę ir šaulių sąjungą, antro – apie 1918 metais atsikūrusią kariuomenę, o trečio – apie didingus praeities mūšius, kuriuose dalyvavo Lietuvos kariuomenė. Protų mūšio užduotims vertinti ir rezultatams skaičiuoti buvo sudaryta komisija, kurią sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė, šaulių būrelio vadovė – mokytoja Danutė Gudaitienė – ir jaunieji šauliai – Gabija Babikaitė ir Deivydas Zmejauskas. Pamokos-protų mūšio pabaigoje komisija suskaičiavo taškus ir paskelbė prizininkus. Mokiniai buvo apdovanoti dovanėlėmis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė