Gimnazijos mokinių susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi

Birželio 9 dieną I-II ag klasių mokiniai, dalyvaudami Simnas – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2020 renginiuose ir vykdydami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Kauno arkivyskupijos kurijoje. Gimnazistai, lydimi istorijos mokytojų Danguolės Grėbliūnienės ir Vinetos Dzeikauskienės, susitiko ir kalbėjosi su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi.

Eminencija papasakojo apie tai, kas nulėmė dvasininko kelio pasirinkimą. Prisiminė aplinkybes, kaip ir kodėl 1969 metų pabaigoje buvo paskirtas vikaru į Simno parapiją. Atskleidė, kaip 1972-aisiais, gūdžiausiais sovietinės priespaudos metais, kilo mintis pogrindyje leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, kurią redagavo 11 metų; kaip rinko informaciją, kokiu būdu ją spausdino ir platino. Pasak kardinolo S. Tamkevičiaus, „Kronika“ buvo labai panaši į mažytį garstyčios grūdelį, todėl: „Ar jis augs ir atneš laukiamų vaisių, anuomet niekas negalėjo net nujausti. Reikėjo pasitikėti Viešpačiu ir eiti į priekį“. Kardinolas teigė, kad metai, praleisti Simno bažnyčios parapijoje, buvo vieni įsimintiniausių – dar viena Dievo malonė.

Kadangi šie metai Simnui išskirtiniai: jis paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine, o Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia minės 500 metų jubiliejų, kardinolas gimnazistams ir visiems simniečiams palinkėjo turėti gražų tikėjimą: „Eiti per gyvenimą ne vieniems, bet su Viešpačiu, laikantis jo rankos. Dievas moka viską išvesti į gera.“

                                                                                       Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė