Simno gimnazijos mokinių susitikimas su vyskupu Juozu Žemaičiu

Birželio 10 dieną I-II ag klasių mokiniai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Marijampolės Marijonų vienuolyne, kur susitiko su Vilkaviškio vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu. Jis papasakojo apie tai, kaip 1953 metais, paskirtas parapijos administratoriumi, atvyko į Simną ir čia išdirbo 14 metų. Simno bažnyčia karo metais buvo labai apdegusi, todėl Juozui Žemaičiui teko organizuoti ir vadovauti jos remontui, kuris 1958 metais buvo baigtas.

Vyskupas Juozas Žemaitis prisiminė, kad Simno krašto žmonės buvo labai nuoširdžiai tikintys, niekada neatsisakę padėti. Pasak vyskupo, būtent Simne prabėgo gražiausi jo gyvenimo metai, todėl su ašaromis „kaip pupomis“ akyse išvyko pagal paskyrimą į Šakių parapiją.

Atsisveikindamas emeritas džiaugėsi, kad gimnazijos mokiniai jį prisiminė ir atvyko aplankyti bei pakalbinti, todėl jiems ir visiems Simno gyventojams palinkėjo: „Dieve duok, kad Simno jaunoji karta nenuklystų į šunkelius, bet išliktų ir kūnu, ir siela sveiki, dori, pavyzdingi.“

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė