Gimnazijos mokinių susitikimas su prelatu kun. Vytautu Gustaičiu

Trečiadienio popietę I-II ag klasių gimnazistai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Vilkaviškyje, kur susitiko su dekanu, prelatu kanauninku Vytautu Gustaičiu, 1985–1989 metais buvusiu Simno bažnyčios klebonu. Prelatas pasakojo apie savo pašaukimą, nuveiktus ir planuojamus darbus. Mokiniams patiko nuoširdus kunigo bendravimas ir savotiška Dievo „dovana“ – mokėjimas juokaujant pasakyti rimtus ir svarbius dalykus. Atsisveikindamas Vyt. Gustaitis Simno parapijos žmonėms palinkėjo: „Būti atlaidiems, atviriems ir Dievui, ir žmonėms. Visada užjausti vienas kitą“.

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė