Gimnazijos mokinių susitikimas su Vilkaviškio vicedekanu kun. Gediminu Bulevičiumi

 

Savaitės renginius baigėme susitikdami su ilgamečiu parapijos klebonu Gediminu Bulevičiumi, Simne praleidusiu net 21 metus – tris kadencijas. 1989 metų pabaigoje, septintaisiais kunigavimo metais, jis buvo paskirtas klebonauti Simno parapijoje ir pakeitė į Vilkaviškį iškeltą kleboną prelatą kun. Vyt. Gustaitį. Klebonas prisiminė ir papasakojo, kaip dirbdamas Simne subrendo kaip kunigas, todėl beveik visus parapijiečius pažinojo asmeniškai. Pasak jo: „Visa karta užaugo mano akyse“. G. Bulevičius Simno parapijos žmones prisimena kaip labai nuoširdžius ir svetingus, iniciatyvius, visada skubančius į pagalbą sprendžiant parapijos reikalus. Atsisveikindamas klebonas Simno kraštui gražių švenčių proga palinkėjo: „Santarvės, meilės, nuoširdumo, supratimo, sveikatos – tiek dvasinės, tiek ir fizinės. Džiaugtis gyvenimu, nes tai – Dievo dovana.“

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė