Simno gimnazijoje – edukacinių erdvių atnaujinimas

Mūsų gimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika ir patraukli. Mokiniai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, o fizinės erdvės nuteiktų atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, sudarytų galimybę patirtiniam mokymuisi.

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos edukacinėms erdvėms atnaujinti. Jose dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė: vieni įvairiomis technikomis piešė ant dirbtuvių sienų visus keturis metų laikus, kiti atnaujino Kneipo taką, sodino gėlynus. Dėkojame mokytojams, mokiniams, tėvams, ūkio darbuotojams – visai bendruomenei – už kūrybingumą ir pagalbą kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Stebulių „Ateities“ bendruomenei ir Ritai Sebestinienei, buvusiai 35 laidos Simno vidurinės mokyklos mokinei, kuri ne tik padovanojo kelis šimtus gėlių daigų, bet ir pamokė gimnazijos darbuotojus, kaip meistriškai formuoti tujų medelius… Ši moteris meilę savo vaikystės mokyklai išreiškė sugrįžusi į ją ir papuošusi aplinką. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už paramą nuolatinei gimnazijos rėmėjai – UAB „Lauveka“ direktorei Editai Rimkienei.

                                                                                       Gimnazijos administracija