Valančiukų organizacijos įkūrimas

Grupelė Simno gimnazijos mokinių apsisprendė būti dorais, sąžiningais ir blaiviais žmonėmis, todėl rugpjūčio 15 dieną, per Žolinių atlaidus, Simno Švnč. Mergelės Marijos bažnyčioje iškilmingai pasižadėjo gyventi vadovaudamiesi Vyskupo M. Valančiaus idėjomis. Ceremonijoje dalyvavo parapijos klebonas R. Žukauskas, Blaivybės sąjūdžio atstovai iš Vilniaus, Simno gimnazijos direktorė, organizacijos vadovė (tikybos mokytoja) D. Seniūnienė ir mokinių tėvai. Šventės svečiai jauniesiems valančiukams ir jų vadovei užrišo kaklaraiščius, įteikė ženkliukus ir kuopos vėliava. Simno gimnazijos direktorei V. Padimanskienei svečiai iš Vilniaus įteikė M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio vėliavą. Po mišių, pasižadėję blaiviai gyventi, džiugiai nusiteikę, šventės dalyviai ir jų tėveliai išsiskirstė į namus.

Tikybos mokytoja D. Seniūnienė