Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

ᴑ 2020–2021 mokslo metai prasideda įprastu būdu mokyklos patalpose.

ᴑ Nuo rugsėjo 1 d. kiekvienai 5-8, Ig-IVg mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa – kabinetas, kuriame  vyks pamokos. Kabinetų paskirstymas toks:

5a – geografijos kab.,

6a – anglų kalbos kab. 1-9

7a – anglų kalbos kab. 1-10

8a – istorijos kab.,

I ag – rusų kalbos kab.,

II ag – dailės kab.

III ag – chemijos kab.,

IV ag – biologijos kab.

ᴑ Pamokų tvarkaraščiai mokiniams bus pateikti rugsėjo 1 dieną. Informaciją pateiks klasių auklėtojai.

ᴑ Mokinių pavėžėjimas bus vykdomas įprastu būdu pagal iš anksto pateiktą tvarkaraštį. Mokiniai mokykliniuose ir maršrutiniuose autobusuose privalo dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Prašome mokinių tėvelius (globėjus, rūpintojus) pasirūpinti šiomis vaikų saugumą užtikrinančiomis priemonėmis.

ᴑ Pertraukų metu klasės bus vėdinamos.

ᴑ Pamokų metu mokiniams kaukių dėvėti nereikia. Jas privaloma dėvėti pertraukų  metu mokyklos patalpose tik tuomet, jeigu nesilaikoma saugaus 2 metrų atstumo.

Numatyti įėjimai į gimnaziją:

1-4 kl. mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą;

5-IVg kl. – pro šonininį įėjimą