DĖL VISUOTINO PRIEŠMOKYKLINUKŲ IR PIRMOKŲ NEMOKAMO MAITINIMO!

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai)  ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų. 

Kad priešmokyklinukui  ar pirmokui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais,tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.  Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (tėvai, globėjai) turi kreiptis į Alytaus r. Simno seniūniją  arba į savivaldybę, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, turėdamas vieno iš tėvų ir vaiko asmens dokumentus. Kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar pirmokui  reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą. Prašymus galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

Simno gimnazijos administracija