Metų jaunasis maltietis

 Simno gimnazijos jaunuosius maltiečius aplankė džiugi žinia: IV ag klasės mokinys Germantas Rutkauskas nominuotas „Metų jaunuoju maltiečiu“. Trakų rajone vykusioje Maltiečių šventėje MOPT prezidentas Bronius Einaras Germantą, kaip šauniausią metų jaunąjį maltietį, apdovanojo padėkos raštu ir Angelo statulėle. Iš tiesų Germantas aktyviai dalyvauja maltietiškoje veikloje: ne tik gimnazijoje, bet ir Simno seniūnijoje lanko senelius, organizuoja pagalbą namuose. Jam rūpi, kaip jaunimą pakviesti savanorystei ir maltietiškai veiklai, todėl stengiasi dalyvauti visose akcijose, šventėse ir rodyti kitiems pavyzdį. Sveikiname jį ir kartu džiaugiamės šiuo apdovanojimu.

Šį rugsėjį Simno jaunieji maltiečiai džiugiai nusiteikę sugrįžo į gimnaziją, nes dalyvavo svarbiuose renginiuose. Rugpjūčio mėnesį drauge su Žilinų (Varėnos r.) ir Pivašiūnų maltiečiais dalyvavo piligriminiame žygyje: ne tik keliavo drauge su 70 piligrimų, bet ir jiems pagelbėjo. Dalyvavo ir respublikinėje jaunųjų maltiečių stovykloje, kuri vyko gražiame Semeliškių krašte. Čia  savaitę laiko drauge su 82 jaunaisiais maltiečiais iš visos Lietuvos dalyvavo įvairiuose renginiuose ir gvildeno diskusines temas: apie draugiškumą, pareigingumą, jauno žmogaus laukiančius iššūkius.

Maltiečių būrelio vadovė mokytoja Laima Žemaitienė