NAUJA INFORMACIJA DĖL MOKYMO SIMNO GIMNAZIJOJE NUO LAPKRIČIO 9D.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Alytaus r. Simno gimnazijos ugdomosios veiklos bus organizuojamos taip:

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo auklėtiniai Simno  gimnazijoje lapkričio 9-27 d. ugdomi kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

5-8, I-IV g klasių mokiniai nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. mokysis nuotoliniu būdu pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui bus naudojama bendradarbiavimo platforma Zoom, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.