NFORMACIJA DĖL UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. LAPKRIČIO 30 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 17 D

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ir Gimnazijos tarybos pritarimu ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. organizuojamas taip:
•  pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. – įprastu kontaktiniu būdu (įskaitant neformalųjį ugdymą, švietimo pagalbos teikimą ir pailgintos dienos grupės veiklą);
•5-8, I-IV g klasių mokiniai nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. mokysis nuotoliniu būdu pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui bus naudojama bendradarbiavimo platformomis  Zoom ir „MS Teams“ , lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.
Gimnazijos administracija