Kalėdų stebuklas tęsiasi

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai sulaukė skambučio iš Vilniaus šv. Juozapo mokyklos: direktorė Rūta Šalkauskienė nudžiugino kilniu pasiūlymu – pasidalinti savo bendruomenės gerumu pasveikinant Simno seniūnijoje gyvenančius senelius. Taigi mažieji geradariai nykštukai Vilniuje advento laiku su savo šeimomis darė gerus darbus: virė, rašė, piešė, ruošdami dovanas senoliams, o šią savaitę autobusiukas su dovanomis atriedėjo pas Simno maltiečius.

     Šaunūs šv. Juozapo mokyklos Nykštukai! Jų dovanos, laiškai, sveikinimai jau keliauja ne tik į senelių globos namus, bet ir pas Simno seniūnijoje gyvenančius senolius.

      D ė k o j a m e Vilniaus šv. Juozapo mokyklos kolektyvui už dosnumą, aukas, dovanas, kurios taip kūrybingai suvyniotos. Už jautriai ir nuoširdžiai parašytus laiškus ir sveikinimus, kurie jau džiugina Dzūkijoje gyvenančius senelius, šildo jų širdis.

        Kalėdų stebuklas vyksta, Kristaus Meilė skleidžiasi žmonių širdyse…

 Nuoširdžiai dėkojame ir džiaugiamės drauge…

 

                                                            Simno jaunieji maltiečiai