„Mažoj širdelėj – Lietuva“

Nieko nėra mielesnio ir brangesnio už Gimtinę,

Nieko nėra gražesnio ir svarbesnio

Už meilę gimtajam kraštui.

Mes negimstame tautiški ir pilietiški, tai reikia ugdyti. Meilė savo kraštui pirmiausia gimsta šeimoje, o paskui puoselėjama ir ugdymo įstaigose. Lietuvos gimtadienis – tai diena, kai per įvairias veiklas vaikams galima paaiškinti, kas yra Tėvynė, meilė jai, patriotizmas. Visa tai mes, Simno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo skyriaus pedagogės, stengiamės padaryti žaismingai ir vaikams suprantamai, apsiribodamos linksma ir įdomia veikla.

Minėdami Vasario 16-ąją, Lietuvos gimtadienį, Simno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai „Žiniukai“ kūrė šventines kepuraites. Jomis pasipuošę giedojo „Tautišką giesmę“ – Lietuvos Respublikos himną – kitas šventei skirtas daineles. Vaikai dalyvavo viktorinoje ,,Ar pažįsti Lietuvą“, mokėsi eilėraštukų, spalvino Lietuvos žemėlapį, kirpo paukštelius iš spalvoto popieriaus ir papuošė jais grupės langus. Viską, ką sužinojo ir išmoko, „Žiniukai“ padovanojo Lietuvai!

Ypač svarbu šiuo neramiu laikotarpiu skiepyti vaikams patriotinius jausmus, didžiuotis ramybe savo valstybėje ir džiaugtis tuo, ką turime – teise būti laisvais.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja D. Petrikienė