Nuotolinė KTU Studijų informacijos grupės paskaita abiturientams

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias. Sėkminga karjera – tai gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingai karjerai mokiniai turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje: būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Suprantama, padedamas mokytojų, karjeros konsultantų, tėvų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, Simno gimnazijoje organizuojamos klasės valandėlės, susijusios su profesija, karjera.

Vasario 23 d. IV g klasės mokiniai virtualiai dalyvavo KTU Studijų informacijos grupės organizuotame susitikime ir išklausė pranešimą tema: „Už kiekvienos technologijos – žmogus“, kurio metu susipažino su studijų Kauno technologijos universitete galimybėmis, naudomis ir ypatumais. Paskaitą skaitė Studijų informacijos grupės specialistė Giedrė Vainauskė. Ji abiturientus supažindino, kas yra karjera ir į ką reikia atkreipti dėmesį planuojant karjerą, kokias klaidas jaunuoliai dažniausiai daro rinkdamiesi profesiją. Išsamiai paaiškino, kaip pažinti save, kaip rinktis būsimą profesiją. Informacija buvo aktuali, įdomi, paįvairinusi mūsų „nuotolinę“ kasdienybę. Tikimės, jog šios žinios padės abiturientams renkantis tolimesnį gyvenimo kelią.

IV g klasės auklėtoja Vineta Dzeikauskienė