Kovo 11-osios paminėjimas Simno gimnazijoje

Kovo 5 dieną IIag klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kelias į Laisvę“, kurią vedė Lietuvos ypatingojo archyvo edukatorė N. Maslauskienė. Ji pristatė lietuvių tautos pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui: 1944–1953 m. vykusį partizaninį karą ir 1954–1990 m. vykusį neginkluotą pasipriešinimą, atvedusius Lietuvą į 1990 m. kovo 11 dieną, kai buvo pasirašytas Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.

Kovo 10 dieną vyko integruota muzikos, istorijos ir geografijos pamoka „Apie Lietuvą – žvilgsnis į Kovo 11-ąją“, kurioje dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Visi drauge per nuotolį sugiedojome valstybės himną – „Tautišką giesmę“, stebėjome video medžiagą, aptarėme istorinius įvykius, susijusius su nepriklausomybės siekiais. Mokiniai žinias patikrino žaidime kahoot: atsakė į įvairius klausimus iš geografijos, istorijos, muzikos sričių. Pamokos pabaigoje per mentimeter.com dalyviai rašė mintis, ką jiems reiškia žodis „Nepriklausomybė“, kuo ji svarbi žmogui, valstybei.

Džiaugiamės Simno gimnazijos bendruomenės nariais, kurie dalyvavo mokinių tarybos iniciatyvoje „Tau – Lietuva“ ir nuėjo 11 tūkst. žingsnių, aplankydami savo gyvenamosios vietovės istorinius-gamtos paminklus.

5-IIg klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

Klasių vadovai vedė valandėles, skirtas šiai dienai atminti, mokiniai dalyvavo akcijoje „Mus vienija geltona, žalia, raudona“.

Mokinių tarybos nariai, istorijos mokytojos V. Dzeikauskienė ir D. Grėbliūnienė pasinaudojo organizacijos „Jaunimas gali“ kvietimu ir dalyvavo susitikime su pirmuoju atkurtos Lietuvos vadovu prof. Vytautu Landsbergiu: galėjo pabendrauti ir išgirsti profesoriaus pasakojimą apie tai, kaip jis „atsidūrė“ politinėje veikloje, ką išgyveno būdamas Lietuvos vadovu, kokį virsmą pastebi nuo Sąjūdžio laikų, kas įkvepia tiek metų dirbti Lietuvos labui.

Vyko lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, skirtos Kovo 11-ajai: IVag klasėje vyko diskusija „Sovietmečio žmogaus patirtis ir keliai į laisvę“; 7a klasės mokiniai rašė rašinį-laišką laisvės gynimo tema „Kodėl žmogui svarbi laisvė?“; 5a klasės mokiniai darė sveikinimo atviruką Lietuvai, o IIag klasės mokiniai iliustravo Maironio eilėraštį „Nepriklausomybę atgavus“.

Jaunųjų šaulių būrelio nariai organizavo viktoriną, skirtą Kovo 11-ajai paminėti.

Laisvė – pati didžiausia dovana, iškovota ir aplaistyta mūsų didvyrių krauju, todėl turime ją branginti ir saugoti.

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė