Socialinio emocinio ugdymo savaitė gimnazijoje

Kovo 26-ąją minima Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena jau antrus metus suvienija trisdešimt šešių šalių iš šešių kontinentų bendruomenes ir asmenis, kurie įsipareigoję socialiniam ir emociniam ugdymui. Ji vienija visus, kurie tiki, jog galime kurti stipresnes mokyklas ir bendruomenes tam, kad šiandien ir rytoj pasaulis būtų teisingesnis ir rūpestingesnis.

Simno gimnazijoje nuo kovo 26 d.  iki balandžio 2 d. vyko socialinio emocinio ugdymo savaitė, kurios metu skirtingų klasių mokiniai vykdė veiklas, susijusias su emocijomis, socialine atskirtimi, patyčiomis. Pradinių klasių mokiniams mokytojai vedė valandėles, aiškindami apie patyčias, žiūrėjo ir aptarė filmus apie socialinę atskirtį, piešdami bandė išreikšti emocijas. 2a klasėje vyko valandėlė „Socialinė atskirtis ir geras gyvenimas Lietuvoje“, kurios metu vaikai diskutavo apie žmonių gyvenimą mūsų šalyje.

4a klasės mokiniai dalyvauja projekte, kurio veiklose ugdomos socialinės, emocinės kompetencijos. Šią savaitę mokiniai susipažino su 48 emocijomis. Pamokų metu, padedami mokytojos Jolantos Mikelionienės, jie mokėsi būti čia ir dabar per dėmesingą įsisąmoninimą. Ketvirtokai atliko emocijų paleidimo – kvėpavimo pratimus, rašė refleksijos dienoraštį, vykdė tylos praktiką. Mokiniai dalyvavo meno terapijoje: klausėsi įvairių autorių parašytų ir atliekamų relaksacinių kūrinių, o paskui rašė, kokias emocijas sukėlė girdėta muzika. Klausėsi mokytojos skaitomo kūrinio „Jausmų diagnostika“ ir rašė savo emocijas, gamino „Emocijų diagramas“ ir jose užrašė savo patirtis. Sukūrė plakatą „Emocijos“. Mokiniai įgytas žinias ir gautus praktinius patarimus nutarė taikyti namuose – kasdieniniame gyvenime.

Aktyviai prie savaitės veiklų prisidėjo dailės mokytoja Jurgita Lenkauskienė: su 5a klasės mokiniais pagal emometro paveiksliuką rinko žodį, kuris geriausiai apibūdina esamą emociją ar savijautą, ir pasirinktomis priemonėmis emociją vaizdavo popieriaus lape. 8a klasės mokiniai turėjo pagalvoti, kokio stiliaus drabužius jiems patinka dėvėti, kaip apranga „apibūdina“ jų asmenybes. Įvairiuose šaltiniuose ieškojo tam stiliui tinkamų detalių ir priedų pavyzdžių ir, naudodamiesi pasirinktomis priemonėmis, kūrė savo stiliaus kompozicijas, jas pristatė, o II ag klasės mokiniai, taikydami akvarelės liejimo techniką, popieriaus lape spalvotai „pavaizdavo“ savo emocijas ir savijautą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė