Žemės diena 2021

Kiekvienais metais kovo 20-ąją minime Žemės dieną. Ruošdamiesi šios datos paminėjimui, Simno gimnazijos mokiniai tvarko miestelio aplinką, vykdo įvairius projektus, kurių metu aiškinasi apylinkių aplinkosaugos problemas, kviečia į susitikimus įdomius žmones, veda viktorinas.
Šiais mokslo metais, dirbdami nuotoliniu būdu, Žemės dieną paminėjome kitaip. Asociacija „Gyvoji planeta“ inicijavo projektą „Tavo žinia žmonijai“, kurio pagrindinis tikslas – žinutės Žmonijai perdavimas per „Instagram“ programą. Gimnazijoje projektą vykdėme kovo 13 – balandžio 22 dienomis: mokiniai piešė, rašė žinutes Žemei, kūrė eilėraščius ir dainas, fotografavo savo apylinkėse žmonių padarytas „žaizdas“, taip padėdami kurti žemėlapį „Simno apylinkių Žemės žaizdos“. Per numatytą laikotarpį mokiniai parašė ir išsiuntė dvi žinutes Žmonijai, sukūrė video filmuką, kuriame panaudojo piešinius, eilėraščius. IIag klasės mokinė Laura Kisieliūtė sukūrė dainą, o įvairių klasių mokiniai – interaktyvų žemėlapį „Simno apylinkių Žemės žaizdos“.

Rasa Babarskienė

Video filmukas