MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS SIMNO GIMNAZIJOJE

MOKINIŲ SRAUTŲ JUDĖJIMAS SIMNO GIMNAZIJOJE

I SRAUTAS 1-5 KLASĖS

PERTRAUKŲ METU REKOMENDUOJAMA  BŪTI VIDINIAME KIEME

NAUDOJASI SANITARINIU MAZGU ESANČIU NAUJOS MOKYKLOS II AUKŠTE

Klasė Įėjimas į gimnaziją ir išėjimas Kabineto Nr. ir Aukštas Klasės vadovas Drabužinė
1a Mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą; Nr. 2-3 lietuvių Sena mokykla II aukštas Jolanta Mikelionienė Drabužinė kabinete
1b Mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą; Nr.1-9  Sena mokykla II aukštas Laima Jurčiukonienė Drabužinė kabinete
2 Mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą; Nr. 2-2 Sena mokykls II aukštas 2  Eglė Minevičė Drabužinė kabinete
3 Mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą; Nr.1-20Sena mokykls I aukštas Danguolė Ardzevičienė Drabužinė kabinete
4 Mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą; Nr.1-21Sena mokyklos I aukštas Lina Kučinskienė Drabužinė kabinete
5 Mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą; N.1-22 Geografijos kabinetas Lina Rančelienė Drabužinė pusrūsyje kairėje pusėje

5 KLASĖS MOKINIAI NAUDOJASI SANITARINIU MAZGU ESANČIU NAUJOS MOKYKLOS IAUKŠTE

 II SRAUTAS 6-8 KLASĖS

NAUDOJASI SANITARINIU MAZGU ESANČIU NAUJOS MOKYKLOS I AUKŠTE

Klasė Įėjimas į gimnaziją ir išėjimas Kabineto Nr. ir Aukštas Klasės vadovas Rūbinė
6  Įėjimas iš vidinio kiemo pusės įėjus sukama  sukama į dešinę pusę ir laiptais kylama  į I aikštąsukama į kairę Nr. 1-9 anglų k. kabi.  Nauja mokykla II aukštas Rasa Ručienė Rūbinė pusrūsyje kairėje pusėje
7 Įėjimas iš vidinio kiemo pusės įėjus sukama   į dešinę pusę ir laiptais kylama  į I aikštą sukama į kairę Nr. 1-11 istorijos k. Nauja mokykla    II aukštas Daiva Seniūnienė Rūbinė pusrūsyje kairėje pusėje
8 Įėjimas iš vidinio kiemo pusės įėjus sukama  sukama į dešinę pusę ir laiptais kylama  į I aikštąsukama į kairę Nr. 1- rusų kab.  Nauja mokykla II aukštas Inga Stankevičienė Drabužinė pusrūsyje kairėje pusėje

III    SRAUTAS I – II g KL.

NAUDOJASI SANITARINIU MAZGU ESANČIU NAUJOS MOKYKLOS I AUKŠTE

Klasė Įėjimas į gimnaziją ir išėjimas Kabineto Nr. ir Aukštas Klasės vadovas Drabužinė
I Įėjimas iš vidinio kiemo pusės įėjus sukama į kairę ir laiptais leidžiamasi į pusrūsį. Nr. 0-10  muzikos kab. Pusrūsis Jurgita Lenkauskienė Drabužinė pusrūsyje dešinėje  pusėje
II Įėjimas iš vidinio kiemo pusės įėjus sukama  į kairę ir laiptais leidžiamasi į pusrūsį. Nr. 1-10  dailės kab. Pusrūsis Rima Pavolienė Drabužinė pusrūsyje dešinėje  pusėje

IV SRAUTAS III-IV g KL.

NAUDOJASI SANITARINIU MAZGU ESANČIU NAUJOS MOKYKLOS II AUKŠTE

Klasė   Kabineto Nr. ir Aukštas Klasės vadovas Drabužinė
III Įėjimas iš vidinio kiemo pusės. Įėjus sukama   į kairę ir laiptais leidžiamasi į pusrūsį laiptine prie sporto  salės pakyla į naujo korpuso II aukštą Nr. 2.-16 chemijos Nauja mokykla  II aukštas. Danutė Gudaitienė Drabužinė pusrūsyje dešinėje  pusėje
IV Įėjimas iš vidinio kiemo pusės. Įėjus sukama   į kairę ir laiptais leidžiamasi į pusrūsį laiptine prie sporto  salės pakyla į naujo korpuso II aukštą Nr. 2-17 biologijos  kab.  Nauja mokykla Asta Tamulynienė Drabužinė pusrūsyje dešinėje  pusėje
  Dirbant skirtingose grupėse
III Nr. 2-6 Lietuvių kab. Sena mokykla IIaukštas Danutė Gudaitienė
IV Nr. 2-7 fizikos kab. Sena mokykla IIaukštas Asta Tamulynienė
6-IIg Užsienio kalbų pamokų metu mokiniai eina į užsienio k. (anglų kabinetą). Nr. 1-10 užsienio kalbos (anglų)  IIaukštas  nauja mokykla.
6-II Į Technologijų pamokas  mokiniai naujos mokyklos laiptine prie bibliotekos nusileidžia į pusrūsį Nr.0-8 ir Nr.0-11 technologijų kabinetai pusrūsyje