2021 m. spalio 14-15 dienomis 4 a klasės mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Alytaus r. Simno gimnazijos 2021-2022 m. m. ugdymo plano nuostatomis, 2021 m. spalio 14-15 dienomis 4 a klasės mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Nuo spalio 18 d. 4 a klasės mokiniai mokysis kontaktiniu būdu. Prašome tėvelių laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 1.6.3. punkte nurodytų reikalavimų, „draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Primename, kad spalio 20 d. bus vykdomas mokinių, (kurių tėvai pareiškę sutikimą) testavimas savikontrolės tyrimo metodu.

Gimnazijos administracija