KVIEČIAME SUSITIKTI SU KLASIŲ AUKLĖTOJAIS IR DALYKŲ MOKYTOJAIS

Džiaugiamės, kad daugeliui tėvų rūpi vaikų ugdymasis gimnazijoje. Gimnazija yra ta erdvė, kur mes visi susitinkame: ir mokytojai, ir tėvai. Visi čia ieškome geriausių sprendimų vaikams. Prabėgo nepilni du mėnesiai, kurie parodė, kad mokymasis gimnazijoje ir namuose – sudėtingas vaiko gyvenimo ir veiklos periodas, kuris reikalauja ne tik žinių, gebėjimų, valios, pastangų, bet ir tvirtos psichinės, fizinės ir socialinės sveikatos. Vaiko mokymosi sėkmė priklauso ne tik nuo gimnazijos mokymosi aplinkos, bet ir nuo aplinkos šeimoje, nes joje dedami asmenybės vystymosi ir brandos pamatai, projektuojama tolesnė vaiko ateitis. Nenoras mokytis dažniausiai siejamas su mokinių mokymosi motyvacijos stoka, mokymo(si) veiklą lydinčiomis emocijomis, savęs vertinimo problemomis, ateities vizija ir perspektyvomis. Vieni pagrindinių mokinių mokymosi motyvacijos bei noro mokytis skatinimo metodų yra: pagalbos ir palaikymo šeimoje bei gimnazijoje didinimas, inovatyvių ugdymo metodų naudojimas bei gerų santykių tarp mokinių ir mokytojų kūrimas, šeimos ir gimnazijos bendruomenės aktyvus bendradarbiavimas. Šeima ir gimnazija – du skirtingi pasauliai, supantys vaiką. Todėl dialogas tarp gimnazijos ir tėvų šiandien yra gyvybiškai svarbus. Tik bendradarbiaudami mes galėsime padėti vaikui augti ir užaugti laimingu, pilnaverčiu piliečiu.

Spalio 21 dieną 15.15 val. į susitikimą su klasių vadovais ir dalykų mokytojais kviečiame 5-8 gimnazijos klasių mokinių tėvus.

Spalio 27 dieną 15.15 val. į susitikimą su klasių vadovais ir dalykų mokytojais kviečiame I(9)-IV(12) gimnazijos klasių mokinių tėvus.

Linkiu konstruktyvaus bendravimo ir tarpusavio bendradarbiavimo

Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė