Ekskursija į Alytaus kraštotyros muziejų

Norėdamas pažinti pasaulį, turi pradėti nuo gimtojo krašto pažinimo, todėl Simno gimnazijos 6a klasės mokiniai lapkričio 26 dieną vyko į Alytaus kraštotyros muziejų. Jie dalyvavo integruotoje istorijos-anglų kalbos pamokoje „Pažinkime gimtojo krašto istoriją tyrinėdami muziejaus eksponatus“, kurią vedė istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė ir anglų kalbos – Rasa Ručienė.
Muziejuje mokiniai apžiūrėjo įdomias ekspozicijas, dalyvavo interaktyviose veiklose, susipažino su gimtojo krašto istorija. Salėje sukurtose erdvėse, skirtose atskiriems istorijos laikotarpiams atspindėti, šeštokai, tyrinėdami žemėlapius, atvirukus, fotografijas, stebėdami vaizdo medžiagą, susipažino su Alytaus miesto istorija nuo XIV amžiaus iki XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio. Jie sužinojo apie 1915 metų karą, rusų ir vokiečių okupaciją, pamatė to meto gyventojų realybę, suprato jų išgyvenimus. Mokiniai betarpiškai susipažino su Dzūkijos istorijos dalele: apžiūrėjo XIX a. pab. – XX a. pr. dzūkišką pirkią, klausėsi tuo metu skambėjusios dzūkiškos šnektos, dainų ir pasakų. Vyko puiki integruota istorijos-anglų kalbos pamoka, kurioje vaikai, naudodamiesi audiogidais, išgirdo Alytaus krašto istoriją lietuvių ir anglų kalbomis.
Alytaus „Kurorto“ parko skverelyje aplankėme tautos kančių įamžinimo paminklus: „Nurimusį varpą“ ir „Laisvės angelą“. Šie kultūriniai Alytaus simboliai – tai pagarbos ir atminimo ženklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę.
Mokiniai grįžo gerai nusiteikę – juk daug sužinojo apie gimtąją Dzūkiją, Alytų. Nors miestas šeštokams atrodo labai gerai žinomas, bet, artimiau susipažinę su Dzūkijos sostine, jie suprato, kiek daug „neatrastų dalykų“ joje slypi.
Anglų k. mokytoja Rasa Ručienė,
Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė