VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

      „Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris pasiekė tikslą…“ – rašė Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Tarybos narys, vėliau – antrasis Lietuvos prezidentas. 

     Mūsų šalies istorijoje daug svarbių, pasididžiavimo vertų ir minėtinų datų – būtent tokia ir Vasario 16-oji, reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Todėl vasario 11 d., dalyvaudami projekte „Bendradarbiaujančios klasės“, Alytaus r. Simno gimnazijos 8a klasės mokiniai nutiesė virtualų tiltą tarp Kauno r. Domeikavos gimnazijos ir Kretingos r. Salantų gimnazijos bendraamžių: visi dalyvavo Respublikinėje pamokoje „Žinutė Lietuvai“, skirtoje Vasario 16-ajai. Pirmiausia mokiniai susipažino: pristatė savo gimnaziją ir kraštą, kuriame gyvena. Po istorinės dalies „Nepriklausomybės keliu“ aštuntokai žinias įsivertino žaisdami viktorinoje „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. Kiekvienas mokinys tapo nugalėtoju, nes žinios apie gimtos šalies istoriją leidžia puoselėti bendruomeniškumą, suteikia kolektyvinę tapatybę, augina tautinę savimonę, suteikia teisę vadintis šalies piliečiu.

     6a klasės mokiniai dalyvavo didžiausios pamokos „Vasario 16-oji“ transliacijoje: dalinosi mintimis bei savo kūryba apie Lietuvą ir laisvę. Dalyvaudami šiame projekte mokiniai suprato, kokia svarbi bendrystė, noras dalintis žiniomis bei idėjomis, įgijo neįkainojamos patirties kurti, išreikšti save ir bendrauti. 

     Svarbūs mūsų istorijai įvykiai buvo prisiminti ir integruotose istorijos-dailės pamokose: mokiniai gamino vėliavėles, ant kurių užrašė linkėjimus Lietuvai, samprotavo apie tai, kas mūsų šalies istorijoje yra didžiausi laisvės siekėjai ir puoselėtojai. I-IIag klasių mokiniai varžėsi viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą? Žvilgsnis į Vasario 16-ąją“. Pamokų metu aptarė, kaip supranta Laisvę, kuo svarbi ši vertybė, diskutavo apie Lietuvos ateitį.

     Pradinių klasių mokiniai, minėdami Vasario 16-ąją, surengė piešinių parodą „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Per klasės valandėlę pirmokai stebėjo skaidres, sprendė kryžiažodį „Apie Lietuvą“, klausėsi  eilėraščių apie gimtinę, dalyvavo nuotolinėje pamokoje.

Istorijos vyr. mokytoja Vineta Dzeikauskienė