Akcija ,,Dovanok vėliavą“

LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. 108 kuopos šauliai pernai pradėjo akciją „Dovanok vėliavą“. Pirmąją vėliavą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga padovanojome Alytaus r. Varnagirių kaimo gyventojams Onutei ir Juozui Mikulskams. Šiemet akciją tęsė šios kuopos Simno gimnazijos jaunieji šauliai: Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga vėliavą padovanojo Kalesninkų kaimo gyventojui Antanui Abeciūnui. Senolis apsidžiaugė padovanota ir iškelta vėliava ir sakė, kad paskui ją laikys namuose – kambarėlyje prie kryželio. Manau, kad šią akciją ir ateityje vykdys Simno gimnazijos jaunieji šauliai – ji taps tradicine.

Danutė Gudaitienė

 gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė