Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimas

Istorija yra atmintis. Tai mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, pavyzdys ir pamokymas dabarčiai, įspėjimas ateičiai. Turėti savo istoriją – tai turėti laisvę. O turėti laisvę – tai turėti atmintį. Laisvės kaina ir vertė prisimenama ir kas kartą „pamatuojama“, išgyvenama, kai išaušta dienos, pažymėtos ypatingo įvykio ženklu. Lietuvių tautai viena iš tokių dienų yra Kovo 11-oji. Tauta parodo savo brandumą, vertę nuolat išgyvendama svarbių datų jaudulį ir džiaugsmą. Vadinasi, kiekviena Kovo 11-oji yra atsigręžimo į praeitį, pagarbos tautos patirčiai diena.

Kovo 9-ąją Simno gimnazijoje vyko pamokos, skirtos Nepriklausomybės dienai atminti. 5a klasės mokiniai prisiminė, kas yra Kovo 11 diena, kodėl mes ją minime. Mokiniai žiūrėjo filmų ištraukas apie Kovo 11 d., gamino plakatus, kuriuose išreiškė, kaip supranta žodį „laisvė“. Kovo 10 d. Iag klasėje vyko atvira integruota lietuvių kalbos, istorijos ir dailės pamoka tema: kodėl Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ nepraranda aktualumo? Pamokos metu lietuvių kalbos mokytoja A. Baležentienė ir istorijos mokytoja V. Dzeikauskienė, pasitelkdamos vaizdus, mokiniams priminė Lietuvos himno istoriją. Dirbdami grupėmis ir naudodami metodą „Bendras piešinys“ mokiniai kūrė plakatus – piešdami išreiškė, kaip suvokia himno posmuose „užkoduotą“ prasmę.

Šią dieną gimnazijoje direktorė Jolanta Gudelienė, kartu su 1a klasės mokiniais, atidarė „Muziejaus kampelį“, kuriame bus eksponuojama medžiaga, atspindinti mokyklos ir gimnazijos istoriją: apie pamokinę ir popamokinę veiklą, mokinių ir mokytojų saviveiklą, sporto pasiekimus, turizmą, senus vadovėlius. Čia ne tik bus kaupiama metodinė, dalykinė medžiaga, bet ir renkami renginių aprašymai, buvusių mokinių, kurie nusipelnę kraštui ir Lietuvai, darbai, organizuojamos parodos.

Kraštotyros būrelio vadovė 1a ir 4a mokinius supažindino su mokyklos istorija bei „muziejaus kampelyje“ surinktais ir saugomais eksponatais. Kiekvienas mokinys kaip prisiminimą paliko savo „delnų įspaudus“ popieriuje. Jaunųjų šaulių būrelio vadovė D. Gudaitienė ketvirtokams pristatė šaulių veiklą gimnazijoje, leido „pasimatuoti“ šaulio aprangą.

Tikimės, jog kiekvienas mokinys įvertins Kovo 11-osios reikšmę Lietuvos istorijoje, kad šios dienos džiaugsmo neaptemdys dabartiniai įvykiai Ukrainoje.

Istorijos vyr. mokytoja Vineta Dzeikauskienė