Padėkos už bendrystę

Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė susitiko ir įteikė padėkas Simno miesto seniūnui Vladui Čeponiui ir Simno parapijos klebonui Raimundui Žukauskui – už bendradarbiavimą ruošiantis „Proto mūšio“ renginiui. Vaidai Žvirblei – buvusiai gimnazijos mokinei, žirgyno „Žvirblio žirgas“ savininkei – už paramą ir pagalbą organizuojant renginius Simno gimnazijoje.

      Dėkojame Jums, kad esate ir visada prisidedate prie mūsų iniciatyvų.