Humanitarinių mokslų savaitė Simno gimnazijoje

Gegužės 9-13 dienomis Alytaus r. Simno gimnazijoje vyko „Humanitarinių mokslų savaitė“, skirta Gimtosios kalbos dienai paminėti. Jos metu 5a-IVag klasių mokiniai kasdien dalyvavo įvairiose veiklose: integruotose pamokose, konkursuose, viktorinose, kurias organizavo istorijos, geografijos, lietuvių, anglų ir rusų kalbų mokytojai.

Europos diena – kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką, vienybę, bendradarbiavimą, švenčiama gegužės 9-ąją dieną, todėl pirmadienį 5a, 7a, 8a ir IIag klasių mokiniai dalyvavo kultūros paso edukacijoje „Protų mūšiai. Europa“. Tai pramoginė, interaktyvi viktorina, lavinanti loginį mąstymą ir fantaziją. Edukacijos metu dalyviai, sudarę komandas, ne tik atsakė į įvairius klausimus, susijusius su Europos šalių istorija, kalbomis ir literatūra, geografija, muzika, choreografija, daile ir kitais dalykais, bet ir sprendė praktines užduotis: natūrinius galvosūkius, darė eksperimentus, stengdamiesi sužinoti atsakymą greičiau už kitus. Tikimės, kad dalyvaudami edukacinėse veiklose mokiniai giliau pažino Europos šalių kultūras ir praplėtė akiratį.

5a-IVag klasių mokiniai dalyvavo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotame ,,Europos egzamine”, kur galėjo pasitikrinti žinias arba sužinoti ką nors naujo apie Europos Sąjungą. Džiugu, kad buvo mokinių, kurie, atsakydami į klausimus, nepadarė nė vienos klaidos arba suklydo tik vieną kartą! Per istorijos pamoką 6a klasės mokiniai surengė akciją „Mes – Europa“: sustojo ratu ir iškėlė pačių paruoštas įvairių Europos šalių vėliavas.

Žmogaus saugos pamokoje 7a klasės mokiniai susipažino su ES susitarimais civilinės saugos srityje, sužinojo, kaip veikia ECHO (Europos humanitarinės pagalbos biuras) bei Europos Civilinės saugos mechanizmas, žiūrėjo video medžiagą apie tai, kaip ES šalys padeda viena kitai ekstremalių situacijų metu. 5a klasės mokiniai žmogaus saugos pamokoje susipažino su pagrindiniais ES tikslais ir uždaviniais aplinkos užterštumo mažinimo srityje.

6a klasės mokiniai integruotos anglų ir rusų kalbų pamokos „Mokomės kalbų sekdami pasakas“ metu vaidino pasakas „Ropę“ (rusų kalba) ir „Raudonkepuraitę“ (anglų kalba). Šeštokai ne tik praturtino užsienio kalbų aktyvųjį žodyną naujais angliškais ir rusiškais posakiais, bet ir lavino vaizduotę, stengdamiesi improvizuoti, perteikdami įvairias emocijas, giliau įsijausdami į kiekvieno veikėjo vaidmenį. Džiugu, kad šeštokai pasakas papildomai suvaidino ir pradžiugindami pradinukus – 3-4 klasių mokinius.

6a-Iag klasių mokiniai gimtąją kalbą pagerbė dalyvaudami literatūriniuose skaitymuose „Gimtoji kalba lietuvių poetų kūryboje” ir dailiojo rašymo konkurse, taip pat ir samprotaudami apie tai, kodėl reikia skaityti knygas.

5a klasės mokiniai anglų kalba apibūdino pasirinktą gyvūną, paskui rašinėlius iliustravo, žaidė Kahoot žaidimą apie gyvūnus. 7a klasės mokiniai minė angliškas mįsles, surinko anglišką eilėraščio versiją pagal pateiktą lietuvišką (angliško teksto eilutės buvo sukarpytos), o šeštokai – iliustravo pasirinktas angliškas patarles.

Integruotoje istorijos, geografijos, anglų kalbos dalykų viktorinoje apie Europos Sąjungą dalyvavo 6a, 7a, 8a klasių mokiniai. Geriausiai sekėsi 8a klasės komandai, antri liko 7a klasės mokiniai, treti – 6a klasės.

Tikimės, kad dalyvaudami įvairiose įdomiose veiklose mokiniai ne tik pagerbė ir paminėjo gimtąją kalbą, bet ir ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, plėtė ir gilino gimtosios ir užsienio kalbų aktyviuosius žodynus, mokėsi dirbti komandoje, lavino rašymo ir raiškiojo skaitymo įgūdžius, o iliustruodami – piešdami pasirinktą gyvūną – ugdėsi ir meninį skonį.