5-IVg klasių mokinių fotografijos darbų konkursas „Sustabdyta pavasario akimirka-2022“,

Gegužės 26 dieną baigėsi Alytaus rajono dailės ir technologijų mokytojų metodinės grupės bei Simno gimnazijos technologijų mokytojos Loretos Matulevičienės ir dailės mokytojos Jurgitos Lenkauskienės organizuotas rajono gimnazijų 5-IVg klasių mokinių fotografijos darbų konkursas „Sustabdyta pavasario akimirka-2022“, kuriame dalyvavo keturios gimnazijos: Simno, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus, Miroslavo ir Butrimonių.   Konkurso tikslai: skatinti žavėjimąsi bundančios gamtos vaizdais, pastabumą fiksuojant pirmuosius pavasario požymius, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, siekti glaudesnio Alytaus rajono bendrojo ugdymo gimnazijų bendradarbiavimo. Darbų vertinimo komisija sulaukė apie 120 fotografijų, kuriose mokiniai labai kūrybiškai užfiksavo pavasario akimirkas gamtoje, ir išrinko devynis darbus, geriausiai atitinkančias temą ir vertinimo kriterijus – po tris darbus kiekvienoje amžiaus grupėje. Nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

KONKURSO PRIZININKAI:

I amžiaus grupėje (11-13 metų):

1 vieta – Saulė Zenkevičiūtė „Draugystė”,

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševišiaus gimnazija, mokytoja Rima Šimoliūnienė;

2 vieta – Arnas Baliukonis „Saulėlydis“,

Alytaus r. Simno gimnazija, mokytoja Jurgita Lenkauskienė;

3 vieta – Smiltė Armanavičiūtė „Žilvitis“,

 Alytaus r. Simno gimnazija, mokytoja Jurgita Lenkauskienė.

II amžiaus grupėje (14-16 metų):

1 vieta – Rimantė Jaciunskaitė „Žibuoklės”,

Alytaus r. Miroslavo gimnazija, mokytojas Saulius Gudaitis;

2 vieta – Miglė Kmieliūtė „Žydėjimas”,

Alytaus r. Butrimonių gimnazija, mokytoja Neringa Jančiunskaitė;

3 vieta – Inga Vaičiulevičiūtė „Saugumas”,

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija, mokytoja Rima Šimoliūnienė.

III amžiaus grupėje (17-19 metų):

1 vieta – Erika Vitunskaitė „Pavasaris”,

Alytaus r. Butrimonių gimnazija, mokytoja Neringa Jančiunskaitė;

2 vieta – Augustė Marcinkevičiūtė „Pavasario ilgesys“,

 Alytaus r. Simno gimnazija, mokytoja Jurgita Lenkauskienė;

3 vieta – Akvilė Kuncevičiūtė „Obels žiedai“,

Alytaus r. Miroslavo gimnazija, mokytojas Saulius Gudaitis. 

Ačiū visiems už dalyvavimą! Sėkmės kuriant ir dalyvaujant kitose meninėse veiklose!

 Loreta Matulevičienė, Jurgita Lenkauskienė