Mokytojų kolektyvas profesinių kompetencijų tobulinimo programoje

Alytaus r. Simno gimnazijos mokytojų kolektyvas birželio 9 dieną dalyvavo profesinių kompetencijų tobulinimo programoje „Vertybių ugdymas taikant inovatyvius metodus“.

Programos tikslas – kurti pokyčiams palankią ugdymosi aplinką, kurioje mokytojas jaučiasi pasitikintis savimi.

Programos uždaviniai – dalyvauti švietimo kaitos procesuose naudojant edukacines aplinkas.

Programos temos:
,,Pivašiūnų Edukacinės aplinkos pristatymas“

,,Dzūkijos etnografiniai ypatumai”

,,Autentiškų priemonių panaudojimo galimybės“

Programos vieta – Alytaus r. Pivašiūnai.

Direktorė Jolanta Gudelienė