Gimnazijos jaunųjų šaulių stovykla

Birželio 20-23 dienomis Alytaus r. Simno gimnazijoje vyko LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Dominyko Jėčio-Ąžuolio 108 kuopos dieninė jaunųjų šaulių stovykla, kurioje jaunieji šauliai, atlikdami įvairias veiklas, tobulino šauliškus įgūdžius.

Stovykloje lankėsi Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanorės Ugnė ir Roksana: jos šaulius pamokė, kaip suteikti pirmąją pagalbą, priminė pagrindines saugaus elgesio taisykles.

Prisiminę taiklaus šaudymo principus, stovyklos dalyviai išbandė akies taiklumą, mokėsi maskuotis, susipažino su kario ekipuote, šaudė iš lankų. O kokie užsiėmimai be topografijos žinių, kompaso, koordinačių!.. Džiaugiamės, kad šiuos užsiėmimus vedė KASP Dainavos 1-osios apygardos 103 kuopos vyr. eilinis Egidijus Martinkus.

O koks būrelis be valdžios!? Todėl išsirinkome naują jaunųjų šaulių būrelio vadą – Augustę Vasiljevaitę – ir jos pavaduotoją – Modestą Eklerį.

Paskutinę stovyklavimo dieną jaunieji šauliai vadovavo gimnazijos bendruomenės žygiui Šv. Jokūbo maršrutu: Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia – Kryžių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės koplyčia – buvo jaunaisiais ambasadoriais. Šiais metais žygyje dalyvavo 264 žygeiviai iš Miroslavo, Simno, Pivašiūnų, Butrimonių ir Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijų. Šv Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentas, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, pasveikino jaunuosius piligrimus, įteikė žygeivių sertifikatus ir palikėjo saugiai įveikti pasirinktą maršrutą. Metelių Kristaus Atsimainymo klebonas Jonas Baliūnas palaimino Šv. Jokūbo kelio dalyvius. Džiugu , kad piligriminiame žygyje dalyvavo beveik visa gimnazijos bendruomenė.

Ši Šv. Jokūbo kelio atkarpėlė dalyviams suteikė progą sutvirtinti bendruomeniškumą, apmąstyti asmeninius tikslus ir siekius, išbandyti valią ir ištvermę. Ne veltui sakoma, kad kelią galima palyginti su žmogaus gyvenimu: jis yra ir vingiuotas, ir tiesus, ir klaidus, ir gražus, prasmingas, nes grindžiamas ne tik meile žmonėms, bet ir Tėvynei.

 Danutė Gudaitienė

gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė