DofE programos vadovų ir žygio vadovų mokymai

Simno gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Ta proga rugsėjo 20 dieną istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė dalyvavo dofE programos koordinatorių, o rugsėjo 23-25 dienomis, kartu su fizinio lavinimo mokytoja Danute Gudaitiene, ir žygio vadovų mokymuose. Programos mokymus taip pat baigusi ir darbą kuruoja gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė.
Programa suteikia galimybę mokytis patirtiniu būdu, tobulėti siekiant asmeninių tikslų, įgyti būsimai karjerai naudingų įgūdžių. Veiklas jaunimas atlieka laisvalaikiu, o programoje dalyvaujantys dofE mokymus baigę vadovai-mentoriai stebi jų pasiekimus, motyvuoja, veda refleksijų susitikimus.
Dalyviai gali pasirinkti skirtingus programos lygius, kuriuos įveikus, įteikiamas atitinkamas tarptautinis apdovanojimas: bronzos, sidabro arba aukso ženklelis bei sertifikatas.
DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikydami šią programą gimnazijoje, mes skatiname socialinių, emocinių, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kultūrinės, pažinimo ir komunikacijos kompetencijų vystymąsi.
DofE programos dalyviams suteikiamos galimybės:
• susirasti naujų draugų;
• mokytis tolerancijos;
• geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
• patirti nuotykių;
• stiprinti motyvaciją išbandyti naujus dalykus, kartu ir mokytis;
• išmokti keltis pamatuojamus tikslus ir reguliariai jų siekti;
• tobulinti problemų sprendimo įgūdžius;
• gerinti refleksijos įgūdžius;
• susipažinti su įvairiomis profesijomis ir lengviau apsispręsti, ką studijuoti.
DofE programa vertinama darbdavių, nes parodo jaunų žmonių motyvaciją, gebėjimą siekti tikslų, mokytis iš patirties ir efektyviai planuoti savo veiklą.
Daugiau apie programą https://www.dofe.lt/